LSV Storstrømmen

Foto: Colourbox

Er du sindslidende?
Har du behov for hjælp i hverdagen?
Ønsker du at bo i et fællesskab
med ligestillede?

Du kan til enhver tid kontakte:

Den Selvejende Institution
Landsforeningen Sindslidendes Vel
Storstrøms Amt.

I dag bedre kendt som  LSV Storstrømmen.