Bofællesskaberne

Landsforeningen Sindslidendes Vel i det tidligere Storstrøms Amt, i dag bedre kendt under navnet LSV Storstrømmen , er en selvejende institution, der siden 1973 har drevet bofællesskaber for sindslidende, og samarbejder i dag med kommuner fra flere landsdele.

Institutionen driver i dag tre bofællesskaber, to i Sakskøbing og et i Vordingborg. Hvert bofællesskab har plads til 4-3-4 beboere.

Til hvert bofællesskab er der tilknyttet et eller flere personaler, der alle er psykiatrisk uddannet, samt har en mangeårig erfaring i arbejdet med sindslidende. Personalet støtter op omkring den enkeltes behov for at få  hverdagen til at fungere så optimalt som muligt.

LSVStorstrømmen kan tilbyde :

Hjælp til:

Hjælp til:

Hjælp til:

Hjælp til:

Hjælp til:

Hjælp til:

Hjælp til:

Hjælp til:

Desuden:

Individuel støtte efter behov.

Medicingivning.

Hjælp og støtte til den enkelte beboer, hvis sygdommen er ved at tage over.

Styrkelse af netværket.

Et aktivt fritids og arbejdsliv.

Styring af økonomien, hvis der er behov for dette.

Kontakt til personalet om natten, hvis det går helt galt.

Madlavning.

At møde beboeren hvor han/ hun er.

Tæt kontakt til behandlere og kommune.

Desuden: Respekt for den enkelte, højne selvværdet og skabe livskvalitet

Desuden:

Bofællesskaberne er alle små enheder der giver et overskueligt bomiljø. Der kan ligeledes tilbydes støtte til personer der ikke bor i LSV's bofællesskaber.

Hvis dette med at bo i et fællesskab, sammen med ligestillede har din interesse, så tøv ikke med at kontakte os.

I Bofællesskaberne har du ret til:

At tage ansvar.

At være dig selv.


Prøve at løse dine problemer.


Du har ret til at bede om hjælp.

Ingen bofællesskaber/personer er ens, derfor kan der ikke være fælles regler. Der kræves bl.a. ikke fællesspisning uden beboerens eget ønske.

Hvad koster det?

For husleje, lys og varme er lejen varierende alt efter lejlighedens eller værelsets størrelse. Man kan søge om boligsikring. Personalestøtten betaler man ikke selv, den aftales mellem LSV og de offentlige instanser.
Bofællesskaberne: