Personalet

Personalet kan af brugeren betragtes som en støtte-/kontaktperson. Personalet har mange års erfaring med arbejde inden for psykiatrien.

Det er personalets opgave at støtte op omkring den enkelte beboer. At beboerens sociale netværk bevares og optimeres, her tænkes især på kontakten til familien og valgmulighederne inden for arbejde, bolig og fritid.